Güvence almanın yolu sigortadan geçiyor

05 Nisan 2018 Perşembe - 09:15
Kategori: Haber

PAYLAŞ

Güvence almanın yolu sigortadan geçiyor
Güvence almanın yolu sigortadan geçiyor

Personel yükseltici platform sektöründe sigortalamanın önemine dikkat çeken FT Sigorta Genel Müdürü Ferah Tüzmen, işletmelerin en çok ihtiyacı olan “Makine Kırılması Sigortası”yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Tüm iş makineleri sektöründe olduğu gibi personel yükseltici platformlar sektöründe de zaman zaman ön görülemeyen ve bilinmeyen sebeplerden dolayı hasarlı kazalar meydana gelebiliyor. Sigortacılık dilinde makine kırılması olarak adlandırılan kazalarda işletmeler, oluşabilecek hasarlara karşı personel yükseltici platformlarını teminat altına alma yoluna gitmeyi tercih ediyor. İşletmelerde sigortanın önemli bir konu olduğuna değinen FT Sigorta Genel Müdürü Ferah Tüzmen, “Her işletme, sabit masraflarını önceden tahmin etmek durumundadır. Ancak önceden tahmin edilemeyen hasarlar, bazen büyük işletmeleri bile zor durumda bırakabiliyor. İşletmeler, bu tip zararları iki durumda karşılayabilirler. Bunlardan birincisi oluşabilecek hasarlar ve masraflar için fon ayırmak, ikincisi ise işletmenizdeki makineleri “Makine Kırılması sigortası” ile teminat altına almaktır” dedi ve konuyla ilgili şunları ekledi: “İşletmelerde meydana gelen ve büyük ölçekli olmayan hasarlar, ayrılan fonlar ile karşılanmaktadır. Dolayısıyla bu ayrılan fonlara, işletmenin tasarrufu gözüyle de bakılabilir. Ancak bu fonlar büyük bir hasar gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek giderleri karşılayamamaktadır. Ayrıca ayrılan fonların nakit olarak bulundurulması gerektiğinden dolayı, bunlar kullanılamayan sermaye konumuna gelmektedir. Diğer taraftan fonlar düşük miktarda ayrılır ise makinelerde ortaya çıkabilecek hasarların, işletmenin mevcut gelirlerinden ödenmesi gerekecektir. Dolayısıyla bu durum işletmeler için sorun yaratabilmektedir.”

Makineler teminat altında

 

İşletmelerde öngörülemeyen ve bilinmeyen sebeplerden dolayı oluşabilecek hasarların “Makine kırılma sigortası” ile teminat altına alındığını kaydeden Ferah Tüzmen, makine kırılması sigortası ile birçok riskin ortadan kalktığını söyledi. Tüzmen, “İşletmelerin, mevcut makineleri için makine kırılması sigorta yaptırmaları durumunda birçok risk önceden tespit edilecek ve belirli bir prim karşılığında makineler teminat altına alınmış olacak. Bu nedenle öngörülemeyen hasarlar için tahmine veya rezerve ihtiyaç duyulmayacaktır. Bazı işletmeler, makinenin garanti kapsamında olduğunu düşünerek, sigorta yaptırmıyorlar. Fakat bir çok risk, garanti kapsamına girmemektedir. Garanti kapsamında karşılanmayan riskler, sadece sigorta poliçesi kapsamında karşılanabilmektedir. Ayrıca sigortanın diğer bir avantaj da ödenecek sigorta giderleri masraflara intikal ettiğinden dolayı devlet de sigortalıya bir nevi yardım ve teşvikte bulunuyor” dedi.

Makine kırılması sigortası nedir?

Makine kırılma sigortasının geniş teminatlar içeren bir sigorta türü olduğunu ifade eden FT Sigorta Genel Müdürü Ferah Tüzmen, “Makine kırılması sigortası, normal çalışırken, revizyonda ya da durma anında; ani ve önceden bilinmeyen riskleri teminat altına alan makine, tesis ve cihazlar için geniş teminatlar içeren bir sigorta türüdür” diye konuştu.

Makine kırılması sigortasının kapsadığı riskler

Sigortanın kapsadığı risklerle ilgili açıklamalarda bulunan Tüzmen, “Makine kırılma sigortası, işletme kazalarında, modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasında, yağlama kusurlarında, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyet dolaylı etkilerinde, tıkanma, yabancı maddelerin girmesinde, santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalarda, buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığında, su çekiçlemesinde, ani olarak aşırı ısınma veya soğumasında, kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma ve deformasyonlarda, fırtına ve kasırgada, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinde, işletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajında, istisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziyan ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder” dedi.

Hangi makineler teminat altına alınabilir?

Tüzmen, “Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir” diyerek sigorta bedelinin nasıl hesaplandığıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Makine kırılması sigortasında, sigorta bedeli makinenin yeniye göre ikame, yani yenisinin bedeli olmalıdır. Yeni ikame bedeli ile kullanılmamış aynı cihazın veya aynı fonksiyonları yerine getiren muadil bir cihazın bedeline işaret edilmektedir. Bu sigortanın amacı, makinenin çalışır durumda olmasını korumaktır. Kısmi bir hasar durumunda, makinenin performansında herhangi bir düşüş olmaması amacı ile makineye yeni parça takılacağı için primde yenisinin (kullanılmamışının) üzerinden hesap edilir. Bunun yanında varsa gümrük, resim, vergi ve harçlar ile nakliye masrafları bedel tespitinde dikkate alınmalıdır. Sigortalı kıymetin tam ziyaya (pert-total) uğraması yani makinenin tekrar çalıştırılmasının imkansız veya çok pahalıya mal olması durumunda, hasar ödemesi hasar tarihindeki makinenin piyasa rayiç bedeli üzerinden yapılır. Sigorta bedelinin güncelliğini koruması ve zaman içinde eksik sigorta riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacı ile bu poliçelerin enflasyona endeksli veya döviz bazında yapılması sizin avantajınıza olacaktır.”

Doğru fiyat verilmesi için gerekli bilgiler

Tüzmen, “Sigortalının adı ve unvanı, riziko adresi, sigorta süresi, toplam sigorta bedeli ile makinelerin ayrı ayrı bedelleri, makinelerin marka ve modelleri, hangi ek teminatların talep edildiği bilgilerinin yanı sıra diğer bazı başka bilgiler de doğru fiyat vermek için gereklidir. Örneğin; kullanım periyodu, periyodik bakım, kullanıcı personel, işletme disiplini, diğer korunma önlemleri, model, kapasite, menşei, hasar geçmişi, güç kaynağı, su kaynağı, yapım yılı .Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması doğru fiyat ve muafiyet miktarının tespiti için gereklidir” dedi.

Yorumlar

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap

İLGİLİ HABERLER